Aktuality

19.09.2016
Byla zahájena realizace železobetonových pilotů, jelikož stavba bude zakládána na železobetonových pasech a patkách, které budou právě doplněny železobetonovými piloty provedenými na úroveň únosného podloží.
02.09.2016
V září byla zahájena samotná výstavba všech čtyřech objektů.